Skuteczność endarterektomii tętnicy szyjnej w przypadku bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej czesc 4

Niestety dane dotyczące ich wyników są niedostępne. Arteriografia
Po udzieleniu świadomej zgody pacjenci, którzy spełnili wszystkie kryteria medyczne badania, musieli przejść selektywną arteriografię tętnicy szyjnej przed randomizacją. Pacjenci, u których wykonano arteriografię z powodu obocznego uszkodzenia objawowego nie później niż sześć miesięcy przed udzieleniem świadomej zgody i zostali zrandomizowani, nie musieli poddawać się powtórnemu badaniu arteriograficznemu. Dane do 714 procedur arteriograficznych przesłano do analizy. Spośród nich 67 procent stanowiły konwencjonalne procedury selektywnego cewnikowania, a 33 procent to odejmowanie cyfrowe tętnic. Arteriogramy dla 439 z 444 randomizowanych pacjentów zostały następnie poddane centralnej ocenie w celu oceny możliwych lokalnych różnic w ocenie klinicznej. Wszystkie przypadki zostały zbadane przez neuroradiologa badania, a odczyty zacisku do najbliższego milimetra zostały wykorzystane do obliczenia procentowego zwężenia. Konsystencja była wysoka (95 procent) między odczytami lokalnym i centralnym w odniesieniu do minimalnie dopuszczalnego zwężenia wynoszącego 50 procent. W pozostałych 5 procentach przypadków średni odsetek zwężenia wynosił tylko 41 procent, co mieściło się w wcześniej zgłaszanych różnicach między obserwatorami w odczytach arteriograficznych9. Wszyscy pacjenci zostali włączeni do analiz i wniosków tutaj przedstawionych. Oddzielne analizy wyników wykluczające pacjentów z marginalnymi stopniami zwężenia dawały zasadniczo takie same wyniki i wspierały te same wnioski.
Terapia Aspiryną
Pacjenci w obu leczonych grupach otrzymywali 650 mg aspiryny dwa razy dziennie po randomizacji. Standardowy protokół dostosowania leku został przyjęty w oczekiwaniu na możliwe reakcje u badanych pacjentów. Przekrojowa ocena każdego pacjenta w czasie jednego z połączonych wyników neurologicznych, zgonu lub wycofania się z badania wykazała, że 16% przerwało leczenie aspiryną z powodu nietolerancji, 57% przyjmowało pełną dawkę aspiryny, a 27% przyjmowały mniej niż pełną dawkę (tj. 325 mg na dobę). Nie było istotnych różnic między grupami leczonymi.
Chirurgiczne zachorowania i śmiertelność
Grupa chirurgiczna składała się z 195 pacjentów poddanych jednostronnej endarterektomii tętnicy szyjnej oraz 8 pacjentów poddanych zabiegom bilateralnym z udziałem uczestników, w sumie 211 zabiegów. Ośmiu pacjentów odmówiło operacji po randomizacji, ale są one uwzględniane w analizie wyników zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. 30-dniowa śmiertelność operacyjna wynosiła 1,9% (4 z 211), 3 zgonów z powodu zawału mięśnia sercowego i z zawału mięśnia sercowego, po którym nastąpił udar. Wystąpiło 5 udarów pooperacyjnych (niekrytycznych), z częstością 2,4 procent (5 z 211). Przejściowy atak niedokrwienny zaobserwowano u 0,9% pacjentów (2 z 211). Trzy uderzenia niekrytyczne (0,4 procent lub 3 z 714) wystąpiły w wyniku arteriografii; towarzyszyło niedowład połowiczy (0,2%), a 2 – minimalny deficyt neurologiczny. Inne powikłania to uszkodzenia nerwów czaszkowych w 3,8 procentach (8 z 211): nawracające uszkodzenie nerwu krtaniowego u 3 pacjentów, urazy nerwowo-rzęskowe u 2, uszkodzenie gałęzi żuchwowej nerwu twarzowego u 2 i uszkodzenie dolnej części nerwu trójdzielnego u pacjenta z krwiakiem pooperacyjnym
[podobne: krynica zdrój uzdrowisko, ekstrakt z granatu, olx sokółka ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Skuteczność endarterektomii tętnicy szyjnej w przypadku bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej czesc 4

 1. Yellow Menace pisze:

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 2. Day Hawk pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ból[…]

 3. Juliusz pisze:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 4. Krystian pisze:

  [..] Cytowany fragment: leczenie kamicy żółciowej[…]

 5. Mindless Bobcat pisze:

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 6. Toolmaker pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty zielona góra[…]

 7. Bianka pisze:

  Profilaktyka to regularne badania